صنف پوشاک بچگانه

نام فروشگاه

بانی نو پخش امین

بانی نو تیراژه

بانی نو تهرانپارس

بانی نو بهار

بانی نو خراسان

بانی نو جمهوری

بانی نو پیروزی

بانی نو گیشا

بانی نو نارمک

بانی نو افسریه

بانی نو رودکی

پخش پوششگران

بانی نو شهرک غرب

تریکو توما

تولید وپخش کاوه

کندیس

تولیدی تقدسی

نی نی کوچولو

شماره تماس

۸۸۸۲۴۸۲۳

۴۴۴۹۲۸۲۵

۷۷۷۰۵۷۱۵

۷۷۵۱۶۶۰۹

۳۳۵۶۹۱۴۵

۶۶۹۶۷۲۲۳

۳۳۷۸۲۲۲۴

۸۸۲۴۰۸۷۱

۷۷۲۷۳۸۵۵

۳۳۱۵۵۲۵۰

۶۶۸۸۳۵۲۱

۴۴۵۲۲۹۹۱

۸۸۰۸۵۱۲۱

۷۷۶۰۳۲۳۷

۷۷۵۰۰۴۹۰

۳۳۹۲۱۷۴۹

 ۶۶۷۰۷۷۴۷

۷۷۸۴۰۵۶۵

 

نام مدیر فروش

آقای نیکخواه

آقای عنقا

خانم دلسوز

آقای افخمی

آقای محمودی

آقای حسینی

آقای مهدی محمود

آقای سبزپای

آقای بزرگ نیا

آقای زارع

آقای سلیمی

آقای سلیمی

آقای علی افشار

آقای عباس نعیمی

آقای سیدسقا

آقای شاهرخی

آقای تقدسی

آقای جهانشاهی

پوشاک بزرگسال:

نام فروشگا

سی سی لی

فروشگاه شباهنگ

فروشگاه تهران تین

پخش ماهک

تولیدی صادقی

شماره تماس

۶۶۹۶۷۰۵۸

۷۷۴۳۶۶۷۷

۶۶۴۶۱۹۳۶

۶۶۴۶۸۱۸۷

۶۶۴۷۹۳۴۲

نام مدیر

آقای مهدی سرخی

آقای حمیدمقدم

آقای محسن والیانی

آقای نادری

خانم آقایی

صنف تولیدی کفش:

نام فروشگاه

قشنگه

ایمن پا

شماره تماس

۰۹۳۶۱۳۹۳۴۶۱

۵۶۳۹۱۲۸۰

نام مدیر فروش

آقای اصغر شهبازی

خانم شهربانو ایران شاهی

 کفش و کلاه ایمنی:

نام فروشگاه

پاساژ سنتی نایب

شماره تماس

۶۶۷۲۰۶۵۰

نام مدیر فروش

آقای علی نایب