مدیر عامل و طراح سیستم

امیر شراهی

مدیر برنامه نویسان 

فرزین شیرمردی

مدیر فروش 

مریم سلیمانی

مدیر شبکه

محمد محسنی 

 مدیر سایت parhamsoft

علیرضا فرزادنیا

مدیر آموزش و پشتیبانی نرم افزار

مهناز غلامحسینی

مدیر توسعه و ارتباطات

سامان اسفندیاری

مدیر بازاریابی و تبلیغات

پیمان کیان

مدیر طراحی وب

محمد قاسمی

مدیر مالی

شادی قادری

کارشناس برنامه ریزی 

یگانه حشمتی

کارشناس نرم افزار 

الناز میرزایی 

کارشناس فروش و بازاریابی 

نفس ملکی 

مشاور در تحلیل وطراحی مهندسی سیستم

علی ملاجان