۱- یک ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم
۲- دو بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یاگزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
۳- سه در صورتیکه به نظر … ادامه مطلب

در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهاده‌های … ادامه مطلب

الف : درآمد هایی که کلا از پرداخت مالیات معافند :
1.حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری و پایان خدمت , خسارت اخراجی , باز خرید خدمت , وظیفه و مستمری پرداخت به وارث , حق سنوات , حقوق ایام … ادامه مطلب

در مبنای تعهدی ( Acctual Basis ) درآمدها در زمان انجام خدمات یا فروش كالا و هزینه‌ها نیز در زمان دریافت كالا یا خدمات و ایجاد تعهد در حساب‌ها منظور می‌شوند.
صورتحساب عملکرد بر مبنای تعهدی، موفقیت … ادامه مطلب

 در ارتباط با این موضوع باید اینچنین گفت که دفتر روزنامه جزء دفاتر قانونی یک واحد به حساب می آید که می بایست در ابتدای سال مالی و پایان سال مالی به ترتیب برای شروع سال مالی جدید … ادامه مطلب

فهرست برخی از مهمترین پارامترهای کنترل حساب ها که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد:
1- کنترل سند حقوق و دستمزد
2- کنترل لیست های بیمه با اسناد ثبت شده و پرداختی های بیمه
3- … ادامه مطلب

در حسابداری نقدی درامدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوط و هزینه ها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور می شوند.
صورتهای مالی که با حسابداری نقدی تنظیم می شود معمولا فاقد … ادامه مطلب

موجودی نقد و بانک :
این حساب که شامل موجودی نقد نزد بانک ها، موجودی نقد نزد صندوق، موجودی نقد نزد تنخواه گردان، اسناد و اوراق بهادار نزد صندوق، وجوه در راه، موجودی واریزی نامه های ارزی … ادامه مطلب

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورت های حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد تا افراد ذی … ادامه مطلب

1- نقدی
2- تعهدی

3- نیمه تعهدی

4- تعهدی تعدیل شده

5- نقدی تعدیل
1. مبنای نقدی (Cash Basis):
شناسايی درآمد و هزینه مستلزم وصول يا پرداخت وجه است.
 2. مبنای تعهدی كامل (Accrual Basis):
صرف تحقق درآمد يا هزينه (بدون ارتباط … ادامه مطلب