در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.

مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهاده‌های … ادامه مطلب