متخصصان

دکتر امیر شراهی

مدیر عامل

مخترع سیستم جامع مالیٍ و فارغ التحصیل از رشته حسابداری و استاد دانشگاه تهران

علی فروتن

کارشناسی حسابداری

مهدیه رسولی

کارشناس حسابداری

سرکار خانم رسولی در قسمت امور مشتریان آماده ارایه خدمات بهینه می باشد.

احسان هوتهم

کارشناس حسابداری

پرهام شراهی

کارشناس سیستم و برنامه نویس

محمد محسنی

مدیر IT

مینا غلامی

کارشناس حسابداری

سرکار خانم غلامی در قسمت امور مشتریان آماده ارایه خدمات بهینه می باشد.

بالا