02188862236-9 - 09121252596
کدینگ کالاها

کدینگ کالاها

بخش کدینگ کالاها     در مرحله‌ی نخست، بعد از نصب نرم‌افزار باید کدینگ‌ها تعریف شود. کدینگ یک مجموعه با توجه به حرفه‌ی آن مجموعه تعریف می‌شود. توجه داشته باشید که کدهای اصلی در نرم‌افزار به صورت پیش‌فرض تعریف شده‌اند و زیرگروه‌های مربوط به هر سر گروه باید...

چگونه در نرم افزار پرهام در گزارش گیری فقط بدهکار و یا بستانکار داشته باشیم؟ ابتدا نرم افزار را باز کرده سپس وارد عملیات کمکی میشویم سپس وضعیت حساب را انتخاب میکنیم در صفحه باز شده حساب های تعریف شده ما وجود دارد مانند بانک ها مشتریان تعریف شده بدهکاران و بستانکاران...
روش آموزش ساده از مبتدی تا پیشرفته

روش آموزش ساده از مبتدی تا پیشرفته

زمان بسیار کم آموزش استفاده از نرم افزار آموزشی بصورت کاربردی و بومی سازی شده برای انواع کسب و کارها بهمراه ارایه کدینگ کالا و حسابها و در نهایت همراهی و راهبری شما تا انتهای مسیر آموزش از خصوصیات بارز این دوره می باشد. با فراگیری این مهارت با سربلندی جذب بازار کار...
انبار و انواع انبارها در نرم افزار حسابداری پرهام

انبار و انواع انبارها در نرم افزار حسابداری پرهام

تعریف انبار : محل نگهداری مواد و کالا و….. می باشد کهبا ورود به انبار اضافه و با خروج از انبار کسر میگرددانواع انبار : انبار مواد اولیه : ورود مواد اولیه با خرید اضافه و با مصرف کسر میشوددرواحدهای تولیدی و صنعتی مواد اولیه به قصد تولید کالاخریداری می شوند و پس از مصرف...

راهنمای ثبت هزینه در اسناد خزانه

مرحله اول :ورود به قسمت عملیات روزانه و انتخاب اسناد خزانه داری مرحله دوم:مرحله ثبت شماره و تاریخ:شماره سند و تاریخ وقوع سند را ثبت می کنیم مرحله سوم:ثبت طرف بدهکار:هزینه ها همیشه ماهیت بدهکار دارند و در طرف بدهکار ثبت میشوند. مرحله چهارم:ثبت طرف بستانکار:حساب ها و...