02188862236-9 - 09121252596
آموزش گرفتن پشتیبانی

آموزش گرفتن پشتیبانی

نحوه گرفتن پشتیبانی از نرم افزار جامع حسابداری پرهام (APP) پشتیبانی: گرفتن کپی به منظور حفظ اطلاعات وارد شده با ورود به  عملیات کمکی منوی  پشتیبانی و بازیابی اطلاعات را باز میکنیم . فعال ساختن تیک گرفتن با نسخه پشتیبانی در ابتدای روز به صورت خودکار این امکان...