02188862236-9 - 09121252596

نحوه گرفتن پشتیبانی از نرم افزار جامع حسابداری پرهام (APP)

  • پشتیبانی: گرفتن کپی به منظور حفظ اطلاعات وارد شده

با ورود به  عملیات کمکی منوی  پشتیبانی و بازیابی اطلاعات را باز میکنیم .

فعال ساختن تیک گرفتن با نسخه پشتیبانی در ابتدای روز به صورت خودکار این امکان فراهم میگردد
که برای اولین ورود برای یکبار یک نسخه پشتیبانی بصورت خودکار تهیه میگردد

لطفا از طریق آیکون تصویر زیر مسیر آخرین درایو و پوشه backup app را انتخاب نمایید
سپس ذخیره نمایید درصورتی که پوشه backup app را ندارید میتوانید آن را ایجاد نمایید
یاد آوری میشود که هر دستگاهی ممکن است دارای چندین درایو باشد

در آخر گزینه شروع را انتخاب کرده و با پیام پشتیبانی با موفقیت انجام شد مواجه میشویم .

تعداد نسخه (روز) پشتیبانی می بایستی روی 365 تنظیم شود تا هر روز یک نسخه گرفته شود.