02188862236-9 - 09121252596

اضافه کردن آرتیکل در هر سه سند ذکر شده به این صورت است که اگر میخواهید به عنوان مثال در خط سوم آرتیکل اضافه کنید روی خط سوم کلیک کرده ( بخش کد کالا ) کلیک کرده و دکمه insert را میزنیم .

تصویر پایین عکس از اسناد کالا است

تصویر پایین عکس از اسناد خزانه است.

تصویر پایین عکس از اسناد حسابداری است.

.