02188862236-9 - 09121252596

انتخاب سال مالی جدید در نرم افزار حسابداری پرهام به دو صورت امکان پذیر خواهد بود.
1- قبل از ورود به برنامه
2- بعد از ورود به برنامه

هنگام ورود به برنامه در منوی آغازین برنامه

بعد از ورود به برنامه در قسمت عملیات کمکی – انتخاب سال مالی.

با باز کردن کمبو سالها نمایش داده میشود و سال مورد نظر انتخاب میگردد و سپس وارد برنامه میشویم
با رنگ و کادرقرمز نشان داده شود.

  1. انتخاب سال پایه  و سال آینده را  بر اساس تصویر بالا ( ایجاد سال مالی   ) (از اطلاعات ) مشخص کنید
  2. اگر نیاز به کالاهای بدون گردش و راکد ندارید میتوانید گزینه اول را فعال نمایید در نتیجه این کالاها به سال جدید انتقال نمی یابند

نکته : در صورتی که کالاها را بعنوان سابقه به آنها نیاز دارید حجم زیادی را در برنامه اشغال نمیکند بنابر این به اختیار و آگاهی و مدیریت شما بستگی دارد

دو گزینه بعدی انتقال موجودی کالا و انتقال مانده حسابها در واقع سند همان سند اختتامیه در آخر سال پایه و سند افتتاحیه در ابتدای  سال جدید است

بعد انتخاب سال مالی تایید میکنیم .

  1. با انتخاب شروع بصورت اتوماتیک سال مالی جدید ایجاد میشود.
  2.  بعد عملیات انتقال سال جدید از برنامه خارج شوید و دوباره وارد برنامه شوید.
  3. سال مالی جدید نمایش داده میشود
  4. به قسمت عملیات کمکی بروید و بازسازی اطلاعات را انجام دهید.

برای باز سازی اطلاعات آموزش مربوطه مطالعه گردد .