02188862236-9 - 09121252596

+ قدم اول

 از منوی  عملیات کمکی مسیر فایل های گزارش را باز میکنیم

+قدم دوم

  بعد از انتخاب مسیر فایل های گزارش پنجره ای باز میشود که دارای گزینه های مختلف میباشد

در این پنجره گزینه report   را انتخاب کرده  و ok میکنیم .


یادآوری : اگر مسیر فایل های گزارش روی report    نباشد تصویر زیر نمایش داده میشود و  گزارشی نمایش داده نمی شود