02188862236-9 - 09121252596

از منوی عملیات کمکی انتخاب چاپگر را انتخاب و باز نمایید
برای سهولت و جلوگیری از اشتباهات ارسال گزارش به چاپگر سیستم بصورت هوشمند گزارش را به چاپگر مورد نظر ارسال می نماید
سه مدل چاپگر را میتوان معرفی نمود شامل :
چاپگر گزارش : که معمولا برای کاغذهای
a5 , a4 وبالاتر ….
چاپگر فاکتور : در فروشگاهها و مراکز خرید معمولا از چاپگرهای حرارتی و کوچک استفاده میشود و در شرکتها و موسسات از فاکتور بزرگ در اینصورت همان مدل چاپگر گزارش در پایین نیز تعریف شود
چاپگر بارکد : بیشتر شرکتهای تولید و بازرگانی برای مواد و کالاهای خود از چاپ بارکد استفاده می نمایند