02188862236-9 - 09121252596

منوی آغازین برنامه حاوی یک سری اطلاعات اعم از آرم نرم افزار حسابداری پرهام  شماره تماس و دیگر راه های ارتباطی را نشان می دهد.

گزینه سال مالی نشانگر سال مالی فعایت شما می باشد. برنامه بطور پیش فرض آخرین  سال مالی که شما در آن فعالیت دارید را نشان می دهد. با کلیک روی علامت کمبو ، سال مالی مورد نظر انتخاب می کنید. 

گزینه نام برنامه انتخاب نوع برنامه ای می باشد که شما در آن فعالیت دارید ، این برنامه بصورت جامع مالی و یک پارچه می باشد. اما برای راحتی علیات حسابداری این  برنامه بومی سازی شده و هر کس متناسب با نوع فعالیت و شغل خود می تواند نوع برنامه خود را انتخاب کند.

گزینه نام کاربر افراد زیادی میتوانند با سطح کاربری های متفاوت از این سیستم استفاده کنند.

کلید تایید وارد برنامه می شویم و کلید انصراف خارج از برنامه می شویم.

برای راحتی کار زمانی که داخل برنامه هستید تمام این گزینه ها در قسمت عملیاتی کمکی موجود می باشد و نیازی به خروج از سیستم نیست.

نکته : اگر چندین بار روی آیکن برنامه کلیک کنید با یک Error مواجه می شوید به این معناست که این برنامه چندین بار باز شده است.همچنین در نواروظیفه ویندوز هم قابل مشاهده است.