02188862236-9 - 09121252596

ابتدا CD مربوطه را درون CD ROM گذاشته یا بر روی آیکن My sql کلیک می کنیم.
نکته : قبل از نصب ابتدا آنتی ویروس نصب شده بر روی سیستم را در حالت تعلیق در می آوریم.
پس از اجرای برنامه پنجره ابتدایی باز شده که دکمه Next را کلیک کرده

در پنجره بعد گزینه Typical را انتخاب کرده تا بصورت پیش فرض برنامه نصب کند،سپس Next را کلیک می کنیم.

با زدن دکمه Install در مرحله بعد نصب برنامه آغاز شده،در دو پنجره بعد مجدد Next را می زنیم.

در نهایت دکمه Finish را می زنیم.

پس از گذشت لحظه ای مجدد پنجره ای باز می شود که Next را کلیک می کنیم.

در این قسمت Detailed Confipuration را انتخاب کرده و مجدد Next را می زنیم.

در این مرحله گزینه Developer Machine را تیک زده و Next می کنیم.

در پنجره بعد مسیر فایل جاری را  انتخاب کرده و مجدد Next را کلیک می کنیم.

در این قسمت Decision Support (DSS)/OLAP را علامت زده

پنجره های بعد را بدون تغییر Next می کنیم.

در این مرحله در دو ردیف Enter the root password و Retype the password عدد 100 را وارد کرده و عبارت Enable root access from remote machines را تیک می زنیم و با فعال شدن Next را می زنیم.

در پنجره انتهایی در صورتی که مراحل نصب با موفقیت انجام شده باشد با زدن Execute چهار کزینه بالا مارک دار شده و در نهایت دکمه Finish را کلیک می کنیم.

حال می توان در منوی Start All Programs Mysql را مشاهده کرد.