02188862236-9 - 09121252596

این برنامه صرفا به این منظور نصب می شود که از طریق اینترنت پشتیبانی سیستمی که برنامه حسابداری بر روی آن نصب شده انجام شود.
پس از کلیک بر روی آیکن TeamViewer پنجره ابتدایی نصب باز شده که با انتخاب گزینه Install دکمه Next را کلیلک می کنیم.

در پنجره بعدی گزینه Personal / non-commercial use را علامت زده وNext را می زنیم.

در مرحله ی بعدی برای فعال شدن گزینه Next باید هر دو مورد I accept the terms of the license Agreement و I agree that Iwill only use TeamViewer for non-commercial and private use را فعال کنیم.

و در نهایت در پنجره آخر با انتخاب گزینه No (default) بر روی دکمه Finish کلیک می کنیم

در صورت نصب صحیح برنامه پنجره اصلی TeamViewer را بر روی Desktop مشاهده خواهید کرد.
در صورتی که هردو سیستم سرویس دهنده و سیستم سرویس گیرنده به اینترنت وصل باشند با کلیک بر روی آیکن مربوطه و وارد کردن ID و Password سیستم سرویس گیرنده می توان سیستم مقابل را در اختیار گرفته و عملیات لازم را اعمال کرد.